Title (srp)

Uopšteni inverzi proizvoda operatora : doktorska disertacija

Author

Dinčić, Nebojša Č., 1983-

Contributor

Đorđević, Dragan S.

Description (srp)

U ovoj disertaciji izloženi su originalni rezultati koji se mogu podeliti u dve celine. Najpre se na dva različita načina uvodi razlaganje elemenata iz klase kvadratnih singularnih kompleksnih matrica indukovano uopštenim inverzima, koje se potom koristi u konstruktivnom dokazu Hartove teoreme. Narednu celinu čine rezultati koji se odnose na razne zakone obrnutog redosleda za Mur-Penrouzov inverz proizvoda dva ili više ograničenih operatora na Hilbertovim prostorima. Ispitivani su uslovi pod kojima oni važe, relacije među njima kao i razni identiteti povezani sa zakonima obrnutog redosleda. Popravljeni su rezultati koji važe za kompleksne matrice, s tim što se pri dokazivanju koristi metod operatorskih matrica u odnosu na odgovarajuća razlaganja prostora, umesto metoda matričnih rangova koji je ovde neprimenljiv.

Description (srp)

Umnoženo za odbranu. Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2011.Bibliografija: str. 117-126.

Object languages

Serbian

Date

2011

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Share Alike 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/at/legalcode