Phaidra


 

Efekti treninga sa opterećenjem pri nestabilnim uslovima na parametre mišićne kontrakcije (sr)

Beschreibung (sr): Str. 102: Biografija autora Datum odbrane: 20.06.2012. null

Autor: Marjan Marinković

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1423

o:1423

Efekti treninga sa opterećenjem pri nestabilnim uslovima na parametre mišićne kontrakcije (Serbisch)

: doctoral dissertation (Serbisch)

Serbisch

Str. 102: Biografija autora Datum odbrane: 20.06.2012. null (Serbisch)

Identifikatoren

533403286