Phaidra


 

Etika i politika u novijoj dubrovačkoj drami (sr)

Beschreibung (sr): Biografija Biljane Ćirić: list 232 Datum odbrane: 26.09.2017. Literature from the Renaissance to rationalism

Autor: Biljana Č. 1982- Ćirić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1419

o:1419

Etika i politika u novijoj dubrovačkoj drami (Serbisch)

Ethics and politics in the modern Dubrovnik drama : doctoral dissertation (Serbisch)

Serbisch

Biografija Biljane Ćirić: list 232 Datum odbrane: 26.09.2017. Literature from the Renaissance to rationalism (Serbisch)

Identifikatoren

1545427455