Phaidra


 

Modelovanje i simulacija karakteristika MOS tranzistora naprezanih jakim električnim poljem (sr)

Beschreibung (sr): Biobibliografski podaci: listovi [1-5] Datum odbrane: 20.03.2015. null

Autor: Sanja 1971- Aleksić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1406

o:1406

Modelovanje i simulacija karakteristika MOS tranzistora naprezanih jakim električnim poljem (Serbisch)

Modeling and simulation of MOS transistors under high electric field stress : doctoral dissertation (Serbisch)

Serbisch

Biobibliografski podaci: listovi [1-5] Datum odbrane: 20.03.2015. null (Serbisch)

Identifikatoren

533717654