Phaidra


 

Analitički model za procenu dinamičke potrošnje aritmetičkih kola implementiranih na FPGA (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: str. 125 Datum odbrane: 21.02.2013. null

Autor: Bojan 1981- Jovanović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1402

o:1402

Analitički model za procenu dinamičke potrošnje aritmetičkih kola implementiranih na FPGA (Serbisch)

Serbisch

Biografija [autora]: str. 125 Datum odbrane: 21.02.2013. null (Serbisch)

Identifikatoren

533471126