Phaidra


 

Kratkoročna prognoza potrošnje električne energije zasnovana na metodama veštačke inteligencije (sr)

Beschreibung (sr): Biobibliografija: listovi 163-164 Datum odbrane: 30.03.2015. null

Autor: Miloš M. 1982- Božić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1397

Bakkalaureatsarbeit

Organisationszuordnung

 

18A03: Elektronski fakultet

18A0308: Katedra za računarstvo

Studienrichtung