Phaidra


 

Hemijski i mikrobiološki profil voda iz artešikih bunara na teritoriji Semberije: analiza faktora koji utiču na mobilnost hemijskih zagađivača (sr)

Beschreibung (sr): Biobibliografija: str. 339-341 Datum odbrane: 06.07.2017. Analytical chemistry

Autor: Tamara J. 1977- Laketić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1394

Bakkalaureatsarbeit

Organisationszuordnung

 

18A07: Prirodno-matematički fakultet

18A0703: Odsek za hemiju

Studienrichtung