Phaidra


 

Hemijski i mikrobiološki profil voda iz artešikih bunara na teritoriji Semberije: analiza faktora koji utiču na mobilnost hemijskih zagađivača (sr)

Beschreibung (sr): Biobibliografija: str. 339-341 Datum odbrane: 06.07.2017. Analytical chemistry

Autor: Tamara J. 1977- Laketić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1394

Nein

Ja

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung 2.0 Österreich