Phaidra


 

Hemijski i mikrobiološki profil voda iz artešikih bunara na teritoriji Semberije: analiza faktora koji utiču na mobilnost hemijskih zagađivača (sr)

Beschreibung (sr): Biobibliografija: str. 339-341 Datum odbrane: 06.07.2017. Analytical chemistry

Autor: Tamara J. 1977- Laketić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1394

12.09.2017 - 14:32:52

Nicht verfügbar

Nein

Beitrag

AutorIn des digitalen Objekts

mentor

Angaben zur Person

Tamara J. 1977- Laketić

Beitrag

Andere

mentor

Angaben zur Person

Aleksandra 1974- Pavlović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Snežana 1956- Mitić

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Snežana 1965- Tošić

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Tatjana 1969- Mihajilov-Krstev

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Biljana Kaličanin