Phaidra


 

Dinamika tahionskih polja u klasičnoj kvantnoj kosmologiji (sr)

Beschreibung (sr): Biografija: list 107 Datum odbrane: 30.09.2015. Theoretical physics

Autor: Dragoljub D. 1974- Dimitrijević

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1393