Phaidra


 

Mineralni i polifenolni profil zelenog, crnog, biljnih i voćnih filter čajeva i njihov antioksidativni kapacitet (sr)

Beschreibung (sr): Biografija sa bibliografijom: str. 305-312 Datum odbrane: 22.06.2017. Analytical chemistry

Autor: Jovana N. 1986- Krstić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1390

Bakkalaureatsarbeit

Organisationszuordnung

 

18A07: Prirodno-matematički fakultet

18A0703: Odsek za hemiju

Studienrichtung