Phaidra


 

Mineralni i polifenolni profil zelenog, crnog, biljnih i voćnih filter čajeva i njihov antioksidativni kapacitet (sr)

Beschreibung (sr): Biografija sa bibliografijom: str. 305-312 Datum odbrane: 22.06.2017. Analytical chemistry

Autor: Jovana N. 1986- Krstić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1390

04.09.2017 - 17:56:14

Nicht verfügbar

Nein

Beitrag

AutorIn des digitalen Objekts

mentor

Angaben zur Person

Jovana N. 1986- Krstić

Beitrag

Andere

mentor

Angaben zur Person

Aleksandra 1974- Pavlović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Snežana 1956- Mitić

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Gordana 1960- Stojanović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Milan 1983- Mitić

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Biljana Kaličanin