Phaidra


 

Bankoosiguranje - nova mogućnost razvoja sektora finansijskih usluga u Republici Srbiji (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: list 320 Datum odbrane: 09.06.2017. Finance, banking and insurance

Autor: Nevenka M. Vojvodić-Miljković

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1388

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

Bankoosiguranje, bankarstvo, osiguranje, finansijske usluge,integracija (Serbisch)

Banking, insurance,financial services, integration, bancassurance (Serbisch)

368:336.71(497.11)(043.3) (Serbisch)

S 181 (Serbisch)