Phaidra


 

Bankoosiguranje - nova mogućnost razvoja sektora finansijskih usluga u Republici Srbiji (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: list 320 Datum odbrane: 09.06.2017. Finance, banking and insurance

Autor: Nevenka M. Vojvodić-Miljković

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1388

[25], 320 lista

5.99 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:1388

Anforderung