Phaidra


 

Modeli optimizacije izbora lokacije proizvodnih kapaciteta u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: list 163 Datum odbrane: 11.05.2017. Economic statistics, the application of mathematical and statistical methods in economics

Autor: Milan D. 1980- Ranđelović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1385

Bakkalaureatsarbeit

Organisationszuordnung

 

18A02: Ekonomski fakultet

18A0202: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije

Studienrichtung