Phaidra


 

Modeli optimizacije izbora lokacije proizvodnih kapaciteta u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: list 163 Datum odbrane: 11.05.2017. Economic statistics, the application of mathematical and statistical methods in economics

Autor: Milan D. 1980- Ranđelović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1385

[24], 163 lista

3.80 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:1385

Anforderung