Phaidra


 

Modeli optimizacije izbora lokacije proizvodnih kapaciteta u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: list 163 Datum odbrane: 11.05.2017. Economic statistics, the application of mathematical and statistical methods in economics

Autor: Milan D. 1980- Ranđelović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1385

26.07.2017 - 10:45:52

Nicht verfügbar

Nein

Beitrag

AutorIn des digitalen Objekts

mentor

Angaben zur Person

Milan D. 1980- Ranđelović

Beitrag

Andere

mentor

Angaben zur Person

Milivoje Pešić