Phaidra


 

Inovacije kao faktor razvoja industrije (sr)

Beschreibung (sr): Biografija - Dušan Cvetanović: listovi [225-226] Datum odbrane: 12.06.2017. Economic development and economic policy

Autor: Dušan S. Cvetanović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1383

[16], 224, [2] listova

5.01 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:1383

Anforderung