Phaidra


 

Inovacije kao faktor razvoja industrije (sr)

Beschreibung (sr): Biografija - Dušan Cvetanović: listovi [225-226] Datum odbrane: 12.06.2017. Economic development and economic policy

Autor: Dušan S. Cvetanović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1383

21.07.2017 - 10:18:05

Nicht verfügbar

Nein

Beitrag

AutorIn des digitalen Objekts

mentor

Angaben zur Person

Dušan S. Cvetanović

Beitrag

Andere

mentor

Angaben zur Person

Gorica Bošković

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Vladislav Marjanović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Vladimir Mićić