Phaidra


 

Inovacije kao faktor razvoja industrije (sr)

Beschreibung (sr): Biografija - Dušan Cvetanović: listovi [225-226] Datum odbrane: 12.06.2017. Economic development and economic policy

Autor: Dušan S. Cvetanović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1383

o:1383

Inovacije kao faktor razvoja industrije (Serbisch)

Innovation as a factor of industrial development : doctoral dissertation (Serbisch)

Serbisch

Biografija - Dušan Cvetanović: listovi [225-226] Datum odbrane: 12.06.2017. Economic development and economic policy (Serbisch)

Identifikatoren

533898390