Phaidra


 

Morfološka svojstva i in vitro vaskularna reaktivnost prekobrojne arterije u zadnjem segmentu arterijskog prstena mozga kod humanog kadavera (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: list 213 Datum odbrane: 27.03.2017. Anatomy

Autor: Milena M., 1983- Trandafilović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1381

Nein

Ja

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung 2.0 Österreich