Phaidra


 

Morfološka svojstva i in vitro vaskularna reaktivnost prekobrojne arterije u zadnjem segmentu arterijskog prstena mozga kod humanog kadavera (sr)

Beschreibung (sr): Biografija [autora]: list 213 Datum odbrane: 27.03.2017. Anatomy

Autor: Milena M., 1983- Trandafilović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1381

21.07.2017 - 09:53:50

Nicht verfügbar

Nein

Beitrag

AutorIn des digitalen Objekts

mentor

Angaben zur Person

Milena M., 1983- Trandafilović

Beitrag

Andere

mentor

Angaben zur Person

Slobodan Vlajković

Beitrag

Andere

predsednik komisije

Angaben zur Person

Ljiljana Vasović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Milan Milisavljević

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Srđan Pešić

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Aleksandar Petrović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Gorazd Drevenšek