Phaidra


 

Protektivni efekti kvercetina i aminogvanidina kod pacova sa akutnom bubrežnom insuficijencijom izazvanom cisplatinom (sr)

Beschreibung (sr): Biografija autora: list [119] Datum odbrane: 24.04.2017. Physiology

Autor: Sonja M. 1980- Ilić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1380

21.07.2017 - 09:44:14

Nicht verfügbar

Nein

Beitrag

AutorIn des digitalen Objekts

mentor

Angaben zur Person

Sonja M. 1980- Ilić

Beitrag

Andere

mentor

Angaben zur Person

Nenad Stojiljković

Beitrag

Andere

predsednik komisije

Angaben zur Person

Slavimir Veljković

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Gordana Kocić

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Ivan Jovanović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Gordana Stojanović