Phaidra


 

Protektivni efekti kvercetina i aminogvanidina kod pacova sa akutnom bubrežnom insuficijencijom izazvanom cisplatinom (sr)

Beschreibung (sr): Biografija autora: list [119] Datum odbrane: 24.04.2017. Physiology

Autor: Sonja M. 1980- Ilić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1380