Phaidra






 

Kvalitet života i nivo stigmatizacije obolelih od hroničnog hepatitisa C (sr)

Beschreibung (sr): Beleška o autoru: list 177Prilozi: listovi 163-176 Datum odbrane: 22.03.2017. Public health, epidemiology

Autor: Marina S. 1971- Kostić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1379

Abmessungen

Bezugsnummer