Phaidra


 

Kvalitet života i nivo stigmatizacije obolelih od hroničnog hepatitisa C (sr)

Beschreibung (sr): Beleška o autoru: list 177Prilozi: listovi 163-176 Datum odbrane: 22.03.2017. Public health, epidemiology

Autor: Marina S. 1971- Kostić

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1379

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

epidemiologija, hronični hepatatitis C, kvalitet života, stigmatizacija (Serbisch)

epidemiology, chronic hepatitis C, quality of life, stigmatization (Serbisch)

616-058:616.36-002(043.3) (Serbisch)

304.3+27-587.65]:616.36-002(043.3) (Serbisch)

B 007- B 680 (Serbisch)