Phaidra


 

Praćenje biohemijskih parametara zapaljenja, oksidativnog stresa i apoptoze u pljuvačci pacijenata sa fiksnim i mobilnim stomatološkim protetskim nadoknadama (sr)

Beschreibung (sr): Biografija autora: list 82 Datum odbrane: 17.02.2017. Prosthetic dentistry

Autor: Mirjana V. 1976- Bošković

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1378

Bakkalaureatsarbeit

Organisationszuordnung

 

18A05: Medicinski fakultet

18A0509: Katedra za bolesti zuba, oralnu medicinu i parodontologiju

Studienrichtung