Phaidra


 

Uticaj ekstrakata lista zelenog čaja i ploda borovnice na tok akutne bubrežne insuficijencije pacova izazvane gentamicinom (sr)

Beschreibung (sr): Biografija autora: list 100 Datum odbrane: 27.04.2017. Physiology

Autor: Milica S., 1984- Veljković

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1377

20.07.2017 - 11:53:55

Nicht verfügbar

Nein

Beitrag

AutorIn des digitalen Objekts

mentor

Angaben zur Person

Milica S., 1984- Veljković

Beitrag

Andere

mentor

Angaben zur Person

Mirjana Radenković

Beitrag

Andere

predsednik komisije

Angaben zur Person

Nenad Stojiljković

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Mirko Rosić

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Dušan Sokolović

Beitrag

Andere

član komisije

Angaben zur Person

Dragana Pavlović