Phaidra


 

Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa (sr)

Beschreibung (sr): Biografija autora: listovi 140-141 Datum odbrane: 23.06.2017. Materials and Chemical Technology

Autor: Petar B. 1946- Stojanović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1375

Klassifikation

Klassifikation (Klassen,Unterklassen)

teksturirane pređe, brzina teksturiranja, prekidna sila, prekidno izduženje, stepen kristalnosti (Serbisch)

textured yarn, texturing speed, breaking force, breaking elongation, crystallinity degree (Serbisch)

677.072.7:677.494.674(043.3) (Serbisch)

T 470 (Serbisch)