Phaidra


 

Proučavanje uticaja parametara procesa teksturiranja na strukturu i svojstva teksturiranih poliesterskih pređa (sr)

Beschreibung (sr): Biografija autora: listovi 140-141 Datum odbrane: 23.06.2017. Materials and Chemical Technology

Autor: Petar B. 1946- Stojanović

Überblick
http://phaidrani.ni.ac.rs/o:1375

141 list

12.11 MB

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:1375

Anforderung