Title

Primena individualno koncipiranog kineziterapijskog tretmana i kognitivno-bihejvioralne terapije u lečenju hroničnog bolnog lumbalnog sindroma

Author

Stanković, Anita M., 1976-

Contributor

Stanković, Ivona
Dimitrijević, Lidija
Lazović, Milica
Kocić, Mirjana
Žikić, Olivera

Description

Beleška o autoru: list [153]Prilozi: listovi 120-152 Datum odbrane: 04.03.2016. Physical medicine and rehabilitation - Back muscles

Object languages

sr

Rights

© All rights reserved